Golf Plaisir uppköpt

Golf Plaisir är en av de största arrangörerna av golfresor i Skandinavien. De har nu köpts upp av Kuoni Scandinavia/Apollo. Omsättningen är ca 116 miljoner och man har 15 heltidsanställda. Resebyrån arbetar främst med resor för golfare till exklusivare destinationer över hela världen samt till Medelhavsområdet. Vad jag som golfare hoppas på är att uppköpet kommer innebära aningen lägre priser. Även om jag själv och de jag känner varit mycket nöjda med resebyrån, så vill man ju gärna att priserna sjunker något. Apollos ägande kanske gör att de kan få bättre avtal med t.ex. hotell, flygbolag och hyrbilsfirmor, som kan komma oss kunder till godo. Hoppas lilla jag som redan bokat min sommarsemester, men nästa år kanske.

2008-05-12 20:29:00 | Permalink